Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 15-16 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 42.500.000 TL nominal tutarlı 82 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.

Ayrınıtlar için Tıklayınız.


Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizce yurt içinde 260 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 25.04.2019 tarih ve 24/546 sayılı toplantısında onaylanmış ve 2019/21 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 24-25 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 55.000.000 TL nominal tutarlı 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracının satışı tamamlanmıştır.

Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 50.000.000 TL nominal tutarlı 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/28 kurul kararı ile onaylanan 180.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 40.000.000 TL (ek satış ile birlikte 50.000.000 TL) nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin 15.02.2019 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ile Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ektedir.
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 119 gün vadeli iskontolu 40.000.000 TL (talep gelmesi halinde 50.000.000 TL) nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 20 – 21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
Faiz Revizyon Açıklaması

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 18 Ocak 2019 tarihlerinde nitelikli yatırımcıya yapılan; 7.602.500 TL nominal tutarlı 95 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 17.397.500 TL nominal tutarlı 116 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 16-17 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 37.576.500 TL nominal tutarlı 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 37.423.500 TL nominal tutarlı 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; 16-17 Ocak 2019 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, yıllık basit faiz oranı %23,25, yıllık bileşik faiz oranı %25,30 ve nihai fiyatı 94,124 TL; 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, yıllık basit faiz oranı %23,60, yıllık bileşik faiz oranı %25,53 ve nihai fiyatı 92,855 TL seviyesine revize edilmiştir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
Faiz Revizyon Açıklaması

Borçlanma Aracı İhracı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/28 sayılı toplantısı ile 180.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile bu kapsamda ilk tertip olarak halka arz edilecek 45.000.000 TL nominal değerli 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 30.000.000 TL nominal değerli 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu olmak üzere toplam 75.000.000 TL nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin onaylanan Özet ve Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 30 Kasım-03 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 40.000.000 TL nominal değerli 80 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
30 Kasım- 03 Aralık 2018 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 80 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; yıllık basit faiz oranı %25,25, yıllık bileşik faiz oranı %27,86 ve nihai fiyatı 94,756 TL seviyesine revize edilmiştir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

Borçlanma Aracı İhracı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.10.2018 tarih ve 49/1135 kurul karar sayısı ile 118.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek 35.000.000 TL (ek satış ile birlikte 45.000.000 TL) nominal değerli borçlanma araçlarına ilişkin 14.11.2018 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ile Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ektedir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Günceleme Metin

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 22.237.000 TL nominal değerli 78 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
19-22 Ekim 2018 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 78 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden; yıllık basit faiz oranı %28,00, yıllık bileşik faiz oranı %31,25 ve nihai fiyatı 94,354 TL seviyesine revize edilmiştir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
120 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 78.000.000 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir.
350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli kuponlu finansman bonosu ihraç süreci iptal edilmiştir.

Halka arz ile ilgili satış sonucuna ilişkin kamuoyu duyurusu

Borçlanma Aracı İhracı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 04.10.2018 tarih ve 49/1135 kurul karar sayısı ile 118.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında halka arz edilecek ilk tertip 30.000.000 TL (ek satış ile birlikte 45.000.000 TL) nominal değerli 78 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı
120 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 78.000.000 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir.
350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli kuponlu finansman bonosu ihraç süreci iptal edilmiştir.

Halka arz ile ilgili satış sonucuna ilişkin kamuoyu duyurusu

Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizce yurt içinde 78 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 04.09.2018 tarih ve 41/1013 karar sayısı ile onaylanmış ve 2018/38 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 03-04 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 39.409,300 nominal değerli iskontolu finansman bonosu ve 4.590.700 TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Hakkında Açıklama;
Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.000.000 TL (%11,1111) nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin 15.08.2018 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 29.08.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri B Grubu paylar için 606,142 TL’dir.
Kalan B Grubu paylar, 04 Eylül 2018 ve 05 Eylül 2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.sekerleasing.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyu ve Yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Ayrıntılar için Tıklayınız

Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizce yurt içinde 150 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, ilgili başvurumuz 31.05.2018 tarih ve 24/662 sayı ile onaylanmış olup, 2018/24 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda toplamda 44.000.000 TL olmak üzere; 90 gün vadeli iskontolu 40.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ile 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 4.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu 03-04 Eylül 2018 tarihleri arasında halka arz edilecektir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metni
İhraççı Bilgi Güncelleme Metni

Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, 78.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 16.08.2018 tarih ve 38/971 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
İhraç Belgesi
Başvuru Formu

Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizce yurt içinde 150 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, ilgili başvurumuz 31.05.2018 tarih ve 24/662 sayı ile onaylanmış olup, 2018/24 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda toplamda 20.000.000 TL olmak üzere; 88 gün vadeli iskontolu 15.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ile 420 gün vadeli 42 günde bir kupon ödemeli 5.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu 25-26 Temmuz 2018 tarihleri arasında halka arz edilecektir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metni
İhraççı Bilgi Güncelleme Metni

Borçlanma Aracı İhracı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 04-05 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 21.769.100 TL nominal değerli 92 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 9.930.900 TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar için Tıklayınız.

Borçlanma Aracı İhracı
Şirketimizce yurt içinde 150 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 31.05.2018 tarih ve 24/662 sayı ile onaylanmış olup, 2018/24 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda toplamda 30.000.000 TL olmak üzere (talep gelmesi halinde 45.000.000 TL’ye artırılacak); 92 gün vadeli iskontolu 20.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ile 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu 04-05 Haziran 2018 tarihleri arasında halka arz edilecektir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Sermaye Artırımı
18.05.2018 tarih ve 2018/029 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’den 5.000.000 TL artırılarak 50.000.000.TL’ye yükseltilmesi ve satışın halka arz yoluyla yapılması hususunda karar alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

İzahname
Fon Kullanım Yeri

JCR Eurasia Rating
2017 JCR Eurasia Rating
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısını” gözden geçirerek, yatırım yapılabilir kategorisindeki Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk), Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise ‘A-2 (Trk)’olarak teyit etti, Uzun Vadeli Ulusal Notuna ilişkin görünümünü ‘Pozitif’ olarak belirledi ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ülke tavanı olan ‘BBB-’ olarak teyit etti.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB

2017 Basın Açıklaması
2017 Rapor / Full Report

Genel Kurul

29/03/2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısına katılan ortağımıza gerekli yazılı açıklamalar yapılmış olup, söz konusu açıklamalara web sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri

Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Yönetim Kurulu'nun 06.04.2018 tarih ve 2018 / 020 sayılı kararı doğrultusunda 150.000.000,00 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için 20.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPK Onayına Sunulan)
Özet (SPK Onayına Sunulan)
İhraççı Bilgi Dökümanı (SPK Onayına Sunulan)

Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 18.947.400- TL nominal değerli 101 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 24.847.300- TL nominal değerli 178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 15.205.300- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar için Tıklayınız.


Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

101 gün vadeli, iskontolu ve % 14,80 faiz getirili,
178 gün vadeli, iskontolu ve % 15,25 faiz getirili
veya 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli ve gösterge faiz üzerine % 2,75 ek faiz getirili,
3 vade seçenekli borçlanma aracı ihracı halka arz edilecektir.
Talep toplama 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
Tüm Şekerbank ve Şeker Yatırım Şubelerinden başvuru yapılabilir.


Şeker Leasing
Genel Kurul


Şirketimizin 2017 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.03.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü, saat 11:00’de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL’’ adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı’ nda görüşülüp karara bağlanan gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde 11:30 ve 11:45’de yapılmıştır. Detaylara Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulalabilirsiniz.

Yatirimci İlişkileri BölümüBorçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 11-12 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan halka arzda; 17.000.000- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 22.000.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 2.000.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar için Tıklayınız.


Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

91 gün vadeli, iskontolu ve % 14,25 faiz getirili,
175 gün vadeli, iskontolu ve % 14,75 faiz getirili
veya 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli ve gösterge faiz üzerine % 2,75 ek faiz getirili,
3 vade seçenekli borçlanma aracı ihracı halka arz edilecektir.
Talep toplama 11-12 Aralık 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Tüm Şekerbank ve Şeker Yatırım Şubelerinden başvuru yapılabilir.


Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimizce yurt içinde 150 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 06.12.2017 tarih ve 44/1482 sayı ile onaylanmış ve 2017/41 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 23-24 Kasım 2017 tarihinde halka arzı gerçekleşen 23.573.300- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 14.044.700- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 30.382.300- TL nominal değerli 364 gün vadeli 91 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

91 gün vadeli, iskontolu ve % 14,15 faiz getirili ; 175 gün vadeli, iskontolu ve % 14,50 faiz getirili veya 364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli ve gösterge faiz üzerine % 3,75 ek faiz getirili 3 vade seçenekli borçlanma aracı ihracı halka arz edilecektir. Talep toplama 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Tüm Şekerbank ve Şeker Yatırım Şubelerinden başvuru yapılabilir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metin


Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Nitelikli Yatırımcılara 175 gün vadeli, iskontolu ve % 14,50 faiz getirili veya 364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli ve gösterge faiz üzerine % 3,75 ek faiz getirili 2 vade seçenekli borçlanma aracı ihracı gerçekleştirecektir. Talep toplama 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

Tüm Şekerbank ve Şeker Yatırım Şubelerinden Başvuru yapılablir.


Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şirketimizce yurt içinde 110 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup ilgili başvurumuz 09.10.2017 tarih ve 36/1213 sayı ile onaylanmış ve 2017/34 sayılı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

SEKAR FİLO KAMPANYA

Şeker Leasing İş Birliği ile Sekar Filo Araç Kiralama Fırsatları

Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 21 Nisan 2016 tarihinde 2017/16 nolu Bülten’inde yayımlandığı üzere Şirketimizin 150.000.000.-TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı kapsamında; 175 gün vadeli 40.000.000 TL nominal değerli iskontolu bono, 364 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal değerli bono ve 546 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal değerli tahvil olmak üzere toplam 60.000.000 TL (talep gelmesi durumunda 70.000.000 TL) nominal değerli borçlanma aracı halka arzı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde onaylanmıştır. İskontolu Bono ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni ve Tek metin ile Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 01-02 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni


Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya 34.528.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bono, 1.700.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.772.000- TL nominal değerli 728 gün vadeli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı satışı gerçekleştirilmiştir.

Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı Sonuçları

Şirketimiz 28 Nisan 2017 tarihinde nitelikli yatırımcılara;
- 175 gün vadeli iskontolu 20.000.000.-TL nominal tutarında bono,
- 350 gün vadeli değişken faizli 35 günde bir kupon ödemeli 15.000.000.-TL nominal tutarında bono,
- 728 gün vadeli değişken faizli 91 günde bir kupon ödemeli 15.000.000.-TL nominal tutarında tahvil,
ihraç edecektir. Fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 75.000.000.-TL nominal tutara kadar artırılabilecektir.


Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 02-03 Mart 2017 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 48.906.600- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 13.747.800- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 7.345.600- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları   
Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 11 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/30 nolu Bülten’inde yayımlandığı üzere Şirketimizin 150.000.000.-TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı kapsamında; 91 gün vadeli 40.000.000 TL nominal değerli iskontolu bono, 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL nominal değerli bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL nominal değerli tahvil olmak üzere toplam 70.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı halka arzı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Şubat 2017 tarihinde onaylanmıştır. İskontolu Bono ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 02-03 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Şeker Leasing Tahvil İhracı Basın Bülteni
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
Tahvil İharcı

Şeker Leasing Bono İhracı

Şirketimiz 28 Aralık 2016 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara 350 gün vadeli değişken faizli 35 günde bir kupon ödemeli 20.000.000.-TL nominal tutarında bono ihraç edecektir. Bonolara fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 30.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. Kupon faizleri, gösterge faize 250 baz puan (%2,50) ek getirili olacaktır.
Tahvil İharcı

Şeker Leasing Bono İhracı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 11 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 2016/30 nolu Bülten’inde yayımlandığı üzere Şirketimizin 150.000.000.-TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı onaylanmıştır. Şirket, 11/11/2016 tarihinde onaylanan izahname kapsamında daha önce 75.000.000 TL borçlanma aracı ihraç etmiştir.
Şirketimiz 28 Aralık 2016 tarihlerinde nitelikli yatırımcılara 350 gün vadeli değişken faizli 35 günde bir kupon ödemeli 20.000.000.-TL nominal tutarında bono ihraç edecektir. Bonolara fazla talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutarı 30.000.000 TL nominal tutara kadar artırılabilecektir.
Kupon faizleri, gösterge faize 250 baz puan (%2,50) ek getirili olacaktır.
Tahvil İharcı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 01.02 Aralık 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 58.801.400- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 12.634.200- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.564.400- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları   

Tahvil İharcı

Şeker Leasing Tahvil / Bonoları 3 Vade Seçeneği ile 01-02 Aralık 2016 Tarihlerinde Halka Arz Ediliyor.

91 gün vadeli 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu bono, 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 15.000.000 TL nominal değerli bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 10.000.000 TL nominal değerli tahvil olmak üzere toplam 55.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracı halka arzı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Kasım 2016 tarihinde onaylanmıştır. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 75.000.000 TL’ye kadar arttırılabilecektir. İskontolu Bono ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır.
İlgili talep toplama işlemi 01-02 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

İhraççı Bilgi Dökümanı    Sermaye Piyasası Aracı Notu      Özet

JCR Eurasia Rating

2015 JCR Eurasia Rating
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’olarak teyit etti. Uzun Vadeli Ulusal Notu'na ilişkin görünümü ise "Pozitif" olarak revize etti.Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB

Tahvil İharcı

Tahvil İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Yönetim Kurulu'nun 29.06.2016 tarih ve 2016 / 035 sayılı kararı doğrultusunda 150.000.000,00 TL nominal tutara kadar borçlanma aracı ihracı için 20.09.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Kararı

Genel Müdür Değişikliği

01/08/2016 tarihi itibariyle Cenk ERTEN'in Şirket Genel Müdürlük görevinden ayrılmasına,
yönetim kurulu üyeliğinin devamına Cenk ERTEN'den boşalan Genel Müdürlük görevine ,
Orhan KARAKAŞ'ın, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Zafer ERSAN'ın istifasının kabul edilmesine ve imza yetkisinin kaldırılmasına, karar verilmiştir.

Tahvil İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Mayıs 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 45.180.300- Türk Lirası nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 4.819.700- Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.

Detaylar için Tıklayınız...

Röportaj

POSTA Gazetesi – 18.03.2016

Genel Müdürümüz Cenk ERTEN'in Posta Gazetesi’nde (18.03.2016) Yer Alan Röportajı

"2016 İyi Bir Yıl Olacak"

JCR Eurasia Rating

2014 JCR Eurasia Rating
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’ ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Şeker Leasing Genel Kurul Çağrısı

Şirketimizin 2015 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31.03.2016 tarihine rastlayan Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane / İSTANBUL’’ adresinde yapılmasına, Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantılarının da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, aynı gün ve aynı yerde 14:30 ve 14:45’de yapılmasına karar verilmiştir.

Detaylar için Tıklayınız...

Tahvil İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 16-17-18 Aralık 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 35.000.000- Türk Lirası nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ile 8.000.000- Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı tamamlanmıştır.

Röportaj

Euronewsport Kasım Sayısı:

Genel Müdürümüz Cenk ERTEN'in Euronewsport Kasım Sayısında Yer Alan Röportajı

"Yavaşlamaya Rağmen Hala Dinamik Bir Ülkeyiz."

Açıklama

Capital Kasım Sayısı:

Genel Müdürümüz Cenk ERTEN'in Capital Kasım Sayısında Yer Alan Açıklamaları

"EN YÜKSEK HACİM LEASİNGTE."

JCR Eurasia Rating

2015 JCR Eurasia Rating
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-2 (Trk)’ ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-2 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB

Tahvil İhracı

Şeker Leasing Borçlanma Aracı İhraç Sonuçları: :

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 27-28-29 Mayıs 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 46.741.700 Türk Lirası nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ile 6.258.300 Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı tamamlanmıştır.
Tahvil İhracı

Şeker Leasing Tahvil Bilgi Notu :

350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli 20.000.000 TL nominal değerli bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 30.000.000 TL nominal değerli tahvil olmak üzere 50.000.000 TL’lik nominal değerli borçlanma aracı halka arzı ile ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22 Mayıs 2015 tarihinde onaylanmıştır. Halka arz edilecek borçlanma araçlarına fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 75.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir. İskontolu Bono ve tahvil ihracı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer almaktadır. İlgili talep toplama işlemi 27-28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecektir .

İhraççı Bilgi Dökümanı    Sermaye Piyasası Aracı Notu      Özet
JCR Eurasia Rating

2013 JCR Eurasia Rating
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BBB- / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

A- (Trk) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

A-3 / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB

Tahvil İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Yönetim Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 2014 / 020 sayılı kararı ile Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 100.000.000.-TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada, bir kısmının veya tamamının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satılmak suretiyle bono ve/veya tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan bono ve/veya tahvillerinin vadesinin 3 yılı aşmayacak şekilde belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek tahvil ve/veya bononun vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınması, gerekli görülmesi halinde belirli bir ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getirinin oranının belirlenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.


Şeker Leasing Genel Kurul Çağrısı

Şirketimizin 2013 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12.03.2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 10:00’ da Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Bl. 2. Kat Levent / İstanbul’’ adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde 10:30 ve 10:45’ de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Detaylar için Tıklayınız...

Tahvil İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Yönetim Kurulu'nun 20.05.2013 tarih ve 2013 / 035 sayılı kararı doğrultusunda 50.000.000,00 TL nominal tutarında tahvil ihracı için SPK’dan izin alınmış ve 05- 06 / 12 / 2013 tarihlerinde talep toplanmasına başlanmıştır.

JCR Eurasia Rating

2012 JCR Eurasia Rating JCR Eurasia Rating tarafından açıklanan, 16 Mayıs 2013 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.hakkında yapmış olduğu derecelendirme raporunu ülke değerlendirmesini gözönüne alarak 29 Mayıs 2013 tarihinde revize etmiştir.

Tahvil İhracı

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. , Yönetim Kurulu'nun 20.05.2013 tarih ve 2013 / 035 sayılı kararı doğrultusunda 50.000.000,00 TL nominal tutarında tahvil ihracı için 04.09.2013 tarihinde
Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

JCR Eurasia Rating

2012 JCR Eurasia Rating JCR Eurasia Rating tarafından açıklanan, 16 Mayıs 2013 tarihinde Şeker Finansal Kiralama A.Ş.hakkında yapmış olduğu derecelendirme raporunu ülke değerlendirmesini gözönüne alarak 29 Mayıs 2013 tarihinde revize etmiştir.


JCR Eurasia Rating

2012 JCR Eurasia Rating
“Şeker Finansal Kiralama A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, ‘BBB+’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A- (Trk)’ olarak yukarıya revize etmiş olup, görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BB / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BB / (Pozitif Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

A- (Trk) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

B / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

B / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB


Şeker Leasing
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Çağrısı

Şirketimizin 2012 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.03.2013 tarihine rastlayan Perşembe günü, saat 14.00’ de Büyükdere Cad. No: 171 Metrocity A Bl. 2. Kat Levent / İstanbul’’ adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) ve (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde 14:20 ve 14:30’ da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Detaylar için Tıklayınız...

Şeker Leasing
Tahvil İhraç Sonuçları Kap Açıklama Metni
Tahvil İhraç Sonuçları Kap Açıklama Metni
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin ihraç ettiği TRSSKFKA1318 ISIN kodlu 367 gün vadeli iskontolu, TRSSKFK61422 ISIN kodlu 546 gün kuponlu ve TRSSKFKA1417 ISIN kodlu kuponlu vadeli tahviller, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 20-21 Aralık 2012 tarihinde halka arz edilmiştir.
Detaylar için Tıklayınız...
Şeker Leasing
50 Milyon TL Tutarında Tahvil İhraç edecek.
Şeker Leasing, 50 milyon TL tutarında tahvil ihraç edecek.
Şeker Leasing, 367 gün vadeli iskontolu ve 546 gün vadeli ile 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli olmak üzere, üç farklı vade seçeneğinde tahvil ihraç edecek. Şeker Leasing tahvil ihracında, 20-21 Aralık 2012 tarihleri arasında talep toplayacak.
Şeker Leasing, 367, 346 ve 728 gün olmak üzere, üç farklı vadede toplam 50 milyon TL tutarında yurt içi tahvil ihraç edecek. Devamı için Tıklayınız.
Şeker Leasing Tahvil Sonuçları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 07-08 Haziranda talep toplama suretiyle tahvil ihracını tamamladı. 367 gün vadeli 25.128.500.-TL nominal değerde ve 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 24.871.500.-TL nominal değerde tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. 367 gün vadeli tahvil faiz oranı % 11,30 ve 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvilin ilk kupon faiz oranı % 2,90 (yıllık % 11,63) olarak gerçekleşti.
Şeker Leasing Tahvil İhrac Ediyor...

Tahvil İhracı Hakkında Merak Ettikleriniz ?
HALKA ARZ
Ortaklığımız Yönetim Kurulu’nun 27 Şubat 2012 tarih ve 2012/012 sayılı Kararı uyarınca 50.000.000 TL nominal değerli 50.000.000 TL ihraç ve halka arzına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/05/2012 tarih ve 5270 sayılı kararı ile olumlu karşılanarak kayda alınmasına karar verilmiştir. İhraç ve halka arz edilecek 50.000.000.-TL nominal değerli tahviller için talep toplama ve satışı öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 2 numaralı ekinin 4 üncü maddesi uyarınca Ortaklığımızın yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir
% 1 KDV Oranı
27/11/2011 tarih ve 2011/2466 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Yatırım teşvik kapsamındaki mallar ve bazı mal gruplarında KDV oranı % 1 olarak uygulanması kabul edilmiştir.

Ayrıntılar için Tıklayınız
JCR Eurasia Rating

2011 yılında JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Şirketimizi derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak yukarıya revize etmiştir.

JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, ‘BBB+ (Trk)’ olan Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun ‘Stabil’ olan görünümünü ‘Pozitif’, A-2 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak revize etti, görünümünü ise (Stabil) olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB’ olarak teyit etmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:

Değerlendirme notları aşağıdaki gibidir:

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

BB /(Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

BB /(Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu

:

BBB+ (Trk) /(Pozitif Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para

:

B /(Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu

:

B /(Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu

:

A-1 (Trk)/(Stabil Görünüm)

Desteklenme Notu

:

2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu

:

AB


Şeker Finansal Kiralama Raiting Raporu.

JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş.”’yi Kredi Ratingi kapsamında ve yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, görünümünü ise (Stabil) olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BB’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları ekte görebilirsiniz.


Yönetim Değişikliği

22/03/2012 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile;
Şeker Leasing Yönetim Kurulu Üyelerimiz Aşağıda belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı : Dr. Hasan Basri GÖKTAN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Salih Zeki ÖNDER

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi : Ömer Faruk TÜRKMEN

Yönetim Kurulu Üyesi : Şener MACUN

Yönetim Kurulu Üyesi : Üzeyir BAYSAL

Yönetim Kurulu Üyesi : Osman GÖKTAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Cenk ERTEN


Denetçi : İrem Soydan GÜLER

Denetçi : Nihat BÜYÜKBOZKOYUN


Hisse Devri
Ana hissedarımız Şekerbank T.A.Ş.’nin % 33,9787 payına sahip olan Turan Alem Securities JSC’deki banka payları Kazakistan ulusal fonu “Samruk Kazyna Fonu” ‘na devredilmiştir. Bu devir nedeniyle Samruk Kazyna Fonu Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin de dolaylı ortağı olmuştur.

 
Çıkartılmış Sermayenin Yükseltilmesi
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkartılmış sermayesini 2010 yılında 45.000.000 TL’sına yükseltmiştir.

Hisse Devir İşlemi
Hissedarımız ŞEKERBANK TAŞ'nin %33,9787 oranındaki paylarının TuranAlem Securities JSC ye devir işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu devir işlemi nedeniyle TuranAlem Securities JSC'nin ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş nezdinde dolaylı pay sahipliği oranı %14.61 olmuştur.


Şeker Leasing Borsada 23 Temmuz Cuma günü İMKB’de işlem görmeye başladı.
Başarılı bir halka arz süreci geçiren Şeker Leasing’in tahtası, 23 Temmuz Cuma günü İMKB’de işleme açıldı. Halka arz ile birlikte sermayesini 18.8 trilyona yükselten Şeker Leasing, SEKFK koduyla işlem görmeye başladı.

Şeker Yatırım aracılığıyla başarılı bir şekilde halka açılan Şeker Finansal Kiralama A.Ş., 23 Temmuz 2004, Cuma gününden itibaren İMKB’de işlem görmeye başladı. Şekerbank T.A.Ş’nin mali iştiraklerinden Şeker Finansal Kiralama’nın hisseleri 15-16 Temmuz tarihlerinde halka arz edilmişti.

Şeker Leasing İMKB Kodu SEKFK
İMKB kodu SEKFK olarak belirlenen Şeker Leasing, her türlü makine, ekipman, araç ve diğer yatırım mallarının finansal kiralama işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla 1997’de kuruldu. Şeker Leasing, Ankara, Bursa ve izmir 'd3 bulunan 3 ayrı irtibat bürosu ve İstanbul merkezdeki toplam 27 deneyimli çalışanı ile hizmet veriyor; otomotivden sağlığa, finanstan inşaata, turizmden gıda ve tarıma her sektörde, her türlü yatırım malının finansmanını sağlıyor.