KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şeker Finansal Kiralama A.Ş( Şirket) olarak sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle Şirket ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket,kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVKK doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dâhilinde işlemektedir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş Aydınlatma Metni

Şeker Finansal Kiralama A.Ş Veri Politikaları


Bilgilendirme talepleriniz için (212) 362 34 00 / 34 numaralı telefon hattından ve / veya leasingkvkk@sekerleasing.com.tr e-posta adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri Korunması Bilgi ve Talep Formu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu