Leasing Hakkında

Leasing Hakkında ?
Finansal Kiralama (Leasing),
Kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Neleri Kirayabilirsiniz?

Finansal Kiralama Kanunu'na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu olabilir. Ancak, patent hakkı, fikri ve sınai haklar ile bilgisayar yazılımı gibi maddi olmayan konular için leasing yapılamamaktadır.

Leasing konusu mallar;

 • Tıbbi Cihazlar
 • Bilgisayarlar ve Diğer Bilgi İşlem Üniteleri
 • Santrallar ve haberleşme cihazları
 • Enerji tesisleri
 • Kara Nakil Vasıtaları
 • Hava Taşıma Araçları
 • Kuru Yük Gemileri, Tanker ve Diğer Deniz Taşıtları
 • İnşaat Makinaları, Vinçler, İş Makinaları
 • Matbaa makinaları
 • Her Türlü Tezgah ve Üretim Makinaları
 • Tekstil makinaları
 • Komple Fabrikalar
 • Komple Hastane, Otel ve Büro donanımları

Leasing avantajları nelerdir?

Tüm dünyada yatırımların orta vadeli finansmanında yaygın olarak kullanılan leasing özellikle enflasyonist ekonomilerde kuruluşların her geçen gün artan işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamada alternatif finansman yöntemlerine karşı büyük avantajlar sağlar.

 • Projelerinize %100 finansman; Leasing'in sağladığı olanaklarla projenizin %100'ünü finanse edebilir böylece özkaynaklarınıza dokunmamış olursunuz.
 • Özkaynaklarınıza dokunmazsınız; Böylelikle özkaynak ve kredi hacminiz daralmaz aynı zamanda bilanço ve mali rasyolarınıza olumlu yansır.
 • Esnek kira Ödeme Planı; Fon akışınıza uygun esnek Kira ödemeleri ile nakit akışınızı planlayabilirsiniz.
 • Teşviklerinizi değerlendirebilirsiniz; Teşvikli yatırımınız için Leasing şirketini teşvikten yararlandırabilir dolayısı ile teşviğinizi kullanabilirsiniz.
 • Dilerseniz kiralananı satın alabilirsiniz; Kiraladığınız malı, dönem sonunda sembolik bir bedelle satın alabilirsiniz.
 • Enflasyona karşı güven ortamı; Leasing ile kiralama süresi ve kira ödemelerinin değişmezliğinin yarattığı güven ortamı yakalar, enflasyona karşı bir önlem almış olursunuz.
 • Yatırımınızla kiralarınızı karşılarsınız; Kiralarınızı yatırımınızdan gelecek karlarla geri ödersiniz.

Kimler leasing yapabilir?

Leasing'de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.


Dokümanlar Ve Mevzuat
%1 KDV'li Makine ve Ekipman Listesi
%1 KDV'li Makine ve Ekipman Listesi