Yatırımcı İlişkileri

Şeker Leasing Belgeler
Ticaret Sicil Belgeleri
Ticari Sicil Gazetesi
Esas Sözleşme
İç Yönerge
İmtiyazlı Paylar
Ortaklık Yapısı
Şekerleasing Genel Kurullar
2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B
Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu

2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |

2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2009 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B |
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2006 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2005 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2004 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Bağlı Şirket Raporları
2017 Bağlı Şirket Raporu
2016 Bağlı Şirket Raporu
2015 Bağlı Şirket Raporu
2014 Bağlı Şirket Raporu
2013 Bağlı Şirket Raporu
2012 Bağlı Şirket Raporu
Faaliyet Raporları
2018 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 3 Aylık

2017 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2016 Faaliyet Raporları

2016 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2015 Faaliyet Raporları

2015 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2014 Faaliyet Raporları

2014 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2013 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2012 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2011 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2010 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu ( Yıl Sonu )

2009 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2008 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
2018 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2018 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2017 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2017 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2017 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2017 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2017 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2016 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2016 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2016 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2016 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2016 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2015 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2015 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2015 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2015 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2015 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2014 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2014 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2014 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2014 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2014 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2013 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2013 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2013 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2013 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2013 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2012 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2012 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2012 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2012 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2012 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2011 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2011 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2011 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2011 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2011 / 12 Mali Tablo ve Dipnotlar

2010 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2010 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2010 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2010 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2010 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2009 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2009 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2009 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2009 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2009 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2008 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2008 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2008 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2008 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2008 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2007 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2007 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2007 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2007 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2007 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2006 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2006 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2006 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2006 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2006 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2005 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2005 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2005 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2005 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2005 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2004 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2004 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2004 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2004 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
İzahname Ve Sürküler
Borçlanma Aracı İhracı XVII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metin
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIV
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet Taslak
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIII-A
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metin
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı X
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı IX
-----------------------
01-02 Aralık 2016 Tarihli Halka Arz

Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VIII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı V
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı IV
-----------------------
Tahvil Bilgi Notu
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı III
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı II
-----------------------
İzahname
Sirküler

Borçlanma Aracı İhracı I
-----------------------
İzahname
Sirküler
Borçlanma Aracı İhracı Sonuçları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 04-05 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 21.769.100 TL nominal değerli 92 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 9.930.900 TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 18.947.400- TL nominal değerli 101 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 24.847.300- TL nominal değerli 178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 15.205.300- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 11-12 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan halka arzda; 17.000.000- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 22.000.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 2.000.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 23-24 Kasım 2017 tarihinde halka arzı gerçekleşen 23.573.300- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 14.044.700- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 30.382.300- TL nominal değerli 364 gün vadeli 91 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya 34.528.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bono, 1.700.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.772.000- TL nominal değerli 728 gün vadeli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı satışı gerçekleştirilmiştir.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 02-03 Mart 2017 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 48.906.600- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 13.747.800- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 7.345.600- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 01.02 Aralık 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 58.801.400- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 12.634.200- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.564.400- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Mayıs 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 45.180.300- Türk Lirası nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 4.819.700- Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimiz tarafından 16-17-18 Aralık 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 35.000.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 8.000.000-TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimiz tarafından 27-28-29 Mayıs 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 46.741.700 TL nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 6.258.300 TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 05-06-07 Kasım 2014 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 33.300.000 Türk Lirası nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bono ile 14.700.000 Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama ve satış sonucu açıklamasıdır. - 140 gün vadeli 40.289.800.- TL nominal tutarlı iskontolu bono, yıllık basit faizi % 10,75 ve vade sonu 04.11.2014 olarak belirlenmiştir.
- 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 11.710.200.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı % 2,68 (Yıllık basit Faiz oranı % 10,75) ve vade sonu 14.06.2016 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 1) 16.09.2014, 2) 16.12.2014, 3) 17.03.2015, 4) 16.06.2015, 5) 15.09.2015, 6) 15.12.2015, 7) 15.03.2016, 8) 14.06.2016 tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 14.06.2016’ da anapara da ödenecektir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin tarafından 05-06 Aralık 2013 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen 33.286.900 TL nominal değerli 367 gün vadeli iskontolu ile 16.713.100 TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

Şirketimizin 20-21 Aralık 2012 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama ve satış sonucu açıklamasıdır.
- 367 gün vadeli 5.607.100 TL nominal tutarlı iskontolu tahvilin, yıllık basit faizi % 8,00 ve vade sonu 27/12/2013 olarak belirlenmiştir.
- 546 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 12.476.400.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı %2,25 (Yıllık basit Faiz oranı % 9,02) ve vade sonu 24.06.2014 olarak belirlenmiştir.Kupon ödemeleri 1) 26/03/2013, 2) 25/06/2013, 3) 24/09/2013, 4) 24/12/2013, 5) 25/03/2014, 6) 24/06/2014, tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 24/06/2014 de anapara da ödenecektir.
- 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 31.916.500.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı % 2,37 (Yıllık basit Faiz oranı % 9,51) ve vade sonu 23.12.2014 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 1) 26/03/2013, 2) 25/06/2013, 3) 24/09/2013, 4) 24/12/2013, 5) 25/03/2014, 6) 24/06/2014, 7) 23/09/2014, 8) 23/12/2014 tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 23/12/2014 de anapara da ödenecektir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin 07.08 Haziran 2012 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin;
24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonucunda 24.871.500.-TL
nominal tutarında tahvil kesin satışı yapılmıştır.
Kupon ödemeleri 1) 11/09/2012 2) 11/12/2012 3) 12/03/2013 4) 11/06/2013 5)
10/9/2013 6) 10 /12/2013 7) 11/03/2014 8) /06/2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Tahvil itfa tarihi 10/06/2014 de anapara da ödenecektir. İlk kupon faiz oranı
% 2,90 olacaktır. yıllık % 11,63 367 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonucuna
25.128.500.-TL nominal tutarında tahvil kesin satışı yapılmıştır.
Tahvil itfa rarihi 14.06.2013’tür. Faiz oranı % 11,30 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Sermaye Artırımı
18.05.2018 tarih ve 2018/029 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’den 5.000.000 TL artırılarak 50.000.000.TL’ye yükseltilmesi ve satışın halka arz yoluyla yapılması hususunda karar alınmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

İzahname
Fon Kullanım Yeri
Derecelendirme Raporları ( Rating Raporları )
2017 Basın Açıklaması
2017 Rapor / Full Report

2016 Basın Açıklaması
2016 Rapor / Full Report

2015 Basın Açıklaması
2015 Rapor / Full Report

2014 Basın Açıklaması
2014 Rapor / Full Report

2013 Basın Açıklaması
2013 Rapor / Full Report

2012-2 Basın Açıklaması
2012-1 Basın Açıklaması
2012 Rapor / Full Report

2011 Basın Açıklaması
2011 Rapor / Full Report

2010 Rapor
2010 Basın Açıklaması


2009 Rapor
2009 Basın Açıklaması
Özel Durum Açıklamaları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya :
 • Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Burak Latif LATİFOĞLU
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sibel KIRMIZILAR
 • Mali ve İdari İşler Müdürü                    : Mehmet AKBIYIK
 • Mali Kontrol Yönetmen Yardımcısı      : Işıl ÖZDAĞ

 • Yetkilidir.

  Şeker Finansal Kiralama A.Ş 'nin özel durum açıklamalarını görmek için Tıklayınız.
  English

  CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2017
  2018 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2017
  2017 / 12
  2017 / 9
  2017 / 6
  2017 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2016
  2016 Consolidated Financial Statements
  2016 / 12
  2016 / 9
  2016 / 6
  2016 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2015
  2015 Consolidated Financial Statements
  2015 / 12
  2015 / 9
  2015 / 6
  2015 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2014
  2014 Consolidated Financial Statements
  2014 / 12
  2014 / 9
  2014 / 6
  2014 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2013
  2013 Consolidated Financial Statements
  2013 / 12
  2013 / 9
  2013 / 6
  2013 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2012
  2012 Consolidated Financial Statements
  2012 / 12
  2012 / 9
  2012 / 6
  2012 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2011
  2011 Consolidated Financial Statements
  2011 / 12
  2011 / 9
  2011 / 6
  2011 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2010
  2010 Consolidated Financial Statements
  2010 / 12
  2010 / 9
  2010 / 6
  2010 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2008 - 2009
  BALANCE SHEET | 2008 | - | 2009 |
  INCOME STATEMENT | 2008 | - | 2009 |

  RAITING REPORT
  Rating Report |2016-Full Report|
  Rating Report |2016-Press
  Rating Report |2015-Full Report|
  Rating Report |2015-Press|
  Rating Report |2014-Full Report|
  Rating Report |2014-Press|
  Rating Report |2013-Full Report|
  Rating Report |2013-Press|
  Rating Report |2012-Full Report|
  Rating Report |2012-Press|
  Rating Report |2011-Full Report|
  Rating Report |2011-Press|
  Rating Report |2010-Full Report
  Rating Report |2010-Press|
  Rating Report |2009-Full Report|
  Rating Report |2009-Press|