Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere, gerek pay sahiplerinin haklarının korunması, gerek çalışanlar ve müşteriler ile ilişkiler bakımından şirketin uzun vadeli çıkarlarının gözetilmesini sağlayacağı bilinciyle azami ölçüde uyum sağlanmasını hedeflemektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir kısmı şirketimiz tarafından uygulanmaya başlamıştır.
Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) KAP’ta yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

İnsan Kaynakları Politikası

Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası

Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin Görev Alanları ve Çalışma Esasları

Bilgilendirme Politikası

Bağış Politikası

Kar dağıtım Politikası

Payların Geri Alım Politikası

Etik İlkeler

Yönetim Kurulu

Ticaret Sicil Bilgileri
Tescil Tarihi :25/08/1997
Sicil Numarası:375458
Sicil Memurluğu:İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Esas Sözlşme
Esas Sözleşme
İç Yönerge
İç Yönerge
İmtiyazlı Paylar
Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 18.844.264,00 37,69% Yönetim Kurulunda Seçim BORSA DIŞI
B Nama 1 31.155.736,00 62,31% Yönetim Kurulunda Seçim BORSA
TOPLAM 50.000.000,00 100%
Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri ( KAP )
Şekerleasing Genel Kurullar
2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B

2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B
Olağan Genel Kurul Toplantı Bilgilendirme Notu

2016 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2013 Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |


2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |

2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2010 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B|_
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2009 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli | Genel | - | A | - | B |
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı | Genel | - | A | - | B |
2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2006 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2005 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2004 Olağan Genel Kurul Toplantısı
Hazirun Cetveli
Kurumsal Yönetim İlkeler Raporu
Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Bağlı Şirket Raporları
2017 Bağlı Şirket Raporu
2016 Bağlı Şirket Raporu
2015 Bağlı Şirket Raporu
2014 Bağlı Şirket Raporu
2013 Bağlı Şirket Raporu
2012 Bağlı Şirket Raporu
Faaliyet Raporları
2018 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2017 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2016 Faaliyet Raporları

2016 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2015 Faaliyet Raporları

2015 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2014 Faaliyet Raporları

2014 Faaliyet Raporu Denetçi Görüşü
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2013 Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2012 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2011 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu 12 Aylık
Faaliyet Raporu 9 Aylık
Faaliyet Raporu 6 Aylık
Faaliyet Raporu 3 Aylık

2010 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu ( Yıl Sonu )

2009 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2008 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2007 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2005 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporları
Faaliyet Raporu

Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
2018 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2018 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2018 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2018 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2018 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2017 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2017 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2017 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2017 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2017 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2016 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2016 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2016 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2016 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2016 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2015 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2015 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2015 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2015 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2015 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2014 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar

Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2014 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2014 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2014 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2014 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2013 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2013 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2013 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2013 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2013 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2012 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2012 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2012 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2012 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2012 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar

2011 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2011 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2011 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2011 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2011 / 12 Mali Tablo ve Dipnotlar

2010 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2010 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2010 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2010 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2010 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2009 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2009 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2009 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2009 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2009 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2008 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2008 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2008 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2008 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2008 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2007 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2007 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2007 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2007 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2007 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2006 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2006 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2006 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2006 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2006 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2005 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 3 Aylık
2005 / 3 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2005 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2005 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2005 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
2004 Bağımsız Denetim Raporları Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 6 Aylık
2004 / 6 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 9 Aylık
2004 / 9 Mali Tablo Ve Dipnotlar
Bilanço Kar Zarar 12 Aylık
2004 / 12 Mali Tablo Ve Dipnotlar
İzahname Ve Sürküler
Borçlanma Aracı İhracı XXII-B
-----------------------

Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni

Borçlanma Aracı İhracı XXII-A
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
Faiz Revizyon Açıklaması
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XXII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
Faiz Revizyon Açıklaması
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XXI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelenen Metin
Faiz Revizyon Açıklaması
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XX
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
Faiz Revizyon Açıklaması
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIX
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVIII
-----------------------
İhraç Belgesi
Başvuru Formu
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVII-B
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metni
İhraççı Bilgi Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVII-A
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metni
İhraççı Bilgi Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XVI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metin
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIV
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet Taslak
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIII-A
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metin
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XIII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı XI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı X
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Güncelleme Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı IX
-----------------------
01-02 Aralık 2016 Tarihli Halka Arz

Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VIII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VII
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı Tek Metin
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı VI
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı V
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı
İhraççı Bilgi Dökümanı Tadil Metni
-----------------------
Borçlanma Aracı İhracı IV
-----------------------
Tahvil Bilgi Notu
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı III
-----------------------
Sermeya Piyasası Aracı Notu (SPA)
Özet
İhraççı Bilgi Dökümanı

Borçlanma Aracı İhracı II
-----------------------
İzahname
Sirküler

Borçlanma Aracı İhracı I
-----------------------
İzahname
Sirküler
Borçlanma Aracı İhracı Sonuçları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 50.000.000 TL nominal tutarlı 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrınıtlar için Tıklayınız.


Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 18 Ocak 2019 tarihlerinde nitelikli yatırımcıya yapılan; 7.602.500 TL nominal tutarlı 95 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 17.397.500 TL nominal tutarlı 116 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 16-17 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan halka arzda; 37.576.500 TL nominal tutarlı 98 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 37.423.500 TL nominal tutarlı 119 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 30 Kasım-03 Aralık 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 40.000.000 TL nominal değerli 80 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 19-22 Ekim 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 22.237.000 TL nominal değerli 78 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrınıtlar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 18-19 Eylül 2018 Tarihlerinde yapılan 120 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun halka arzı 78.000.000 TL nominal tutarlı olarak gerçekleşmiştir.
350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli kuponlu finansman bonosu ihraç süreci iptal edilmiştir.

Halka arz ile ilgili satış sonucuna ilişkin kamuoyu duyurusu

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 03-04 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 39.409,300 nominal değerli iskontolu finansman bonosu ve 4.590.700 TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 04-05 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 21.769.100 TL nominal değerli 92 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 9.930.900 TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan halka arzda; 18.947.400- TL nominal değerli 101 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 24.847.300- TL nominal değerli 178 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 15.205.300- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 11-12 Aralık 2017 tarihlerinde yapılan halka arzda; 17.000.000- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 22.000.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 2.000.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar için Tıklayınız.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 23-24 Kasım 2017 tarihinde halka arzı gerçekleşen 23.573.300- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu, 14.044.700- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ve 30.382.300- TL nominal değerli 364 gün vadeli 91 günde bir ödemeli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 28 Nisan 2017 tarihinde nitelikli yatırımcıya 34.528.000- TL nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bono, 1.700.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.772.000- TL nominal değerli 728 gün vadeli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı satışı gerçekleştirilmiştir.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 02-03 Mart 2017 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 48.906.600- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 13.747.800- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 7.345.600- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 01.02 Aralık 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 58.801.400- TL nominal değerli 91 gün vadeli iskontolu bono, 12.634.200- TL nominal değerli 350 gün vadeli 35 günde bir kupon ödemeli bono ve 3.564.400- TL nominal değerli 91 günde bir ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 12-13 Mayıs 2016 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 45.180.300- Türk Lirası nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 4.819.700- Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir. Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimiz tarafından 16-17-18 Aralık 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 35.000.000- TL nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 8.000.000-TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimiz tarafından 27-28-29 Mayıs 2015 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 46.741.700 TL nominal değerli 350 gün vadeli bono ile 6.258.300 TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. tarafından 05-06-07 Kasım 2014 tarihinde halka arzı gerçekleştirilen 33.300.000 Türk Lirası nominal değerli 175 gün vadeli iskontolu bono ile 14.700.000 Türk Lirası nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama ve satış sonucu açıklamasıdır. - 140 gün vadeli 40.289.800.- TL nominal tutarlı iskontolu bono, yıllık basit faizi % 10,75 ve vade sonu 04.11.2014 olarak belirlenmiştir.
- 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 11.710.200.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı % 2,68 (Yıllık basit Faiz oranı % 10,75) ve vade sonu 14.06.2016 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 1) 16.09.2014, 2) 16.12.2014, 3) 17.03.2015, 4) 16.06.2015, 5) 15.09.2015, 6) 15.12.2015, 7) 15.03.2016, 8) 14.06.2016 tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 14.06.2016’ da anapara da ödenecektir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin tarafından 05-06 Aralık 2013 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen 33.286.900 TL nominal değerli 367 gün vadeli iskontolu ile 16.713.100 TL nominal değerli 728 gün vadeli üç ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonuçlarına ve ihracın %5'inden fazla alan yatırımcılara ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

Şirketimizin 20-21 Aralık 2012 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama ve satış sonucu açıklamasıdır.
- 367 gün vadeli 5.607.100 TL nominal tutarlı iskontolu tahvilin, yıllık basit faizi % 8,00 ve vade sonu 27/12/2013 olarak belirlenmiştir.
- 546 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 12.476.400.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı %2,25 (Yıllık basit Faiz oranı % 9,02) ve vade sonu 24.06.2014 olarak belirlenmiştir.Kupon ödemeleri 1) 26/03/2013, 2) 25/06/2013, 3) 24/09/2013, 4) 24/12/2013, 5) 25/03/2014, 6) 24/06/2014, tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 24/06/2014 de anapara da ödenecektir.
- 728 gün vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli 31.916.500.-TL nominal tutarlı tahvilin İlk Kupon Faiz Oranı % 2,37 (Yıllık basit Faiz oranı % 9,51) ve vade sonu 23.12.2014 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 1) 26/03/2013, 2) 25/06/2013, 3) 24/09/2013, 4) 24/12/2013, 5) 25/03/2014, 6) 24/06/2014, 7) 23/09/2014, 8) 23/12/2014 tarihlerinde yapılacaktır. itfa tarihi 23/12/2014 de anapara da ödenecektir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Şirketimizin 07.08 Haziran 2012 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin;
24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı sonucunda 24.871.500.-TL
nominal tutarında tahvil kesin satışı yapılmıştır.
Kupon ödemeleri 1) 11/09/2012 2) 11/12/2012 3) 12/03/2013 4) 11/06/2013 5)
10/9/2013 6) 10 /12/2013 7) 11/03/2014 8) /06/2014 tarihlerinde yapılacaktır.
Tahvil itfa tarihi 10/06/2014 de anapara da ödenecektir. İlk kupon faiz oranı
% 2,90 olacaktır. yıllık % 11,63 367 gün vadeli iskontolu tahvil ihracı sonucuna
25.128.500.-TL nominal tutarında tahvil kesin satışı yapılmıştır.
Tahvil itfa rarihi 14.06.2013’tür. Faiz oranı % 11,30 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıntılar İçin Tıklayınız.
Sermaye Artırımı
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2018 tarih ve 35/915 sayılı kararı ile onaylanan, Sermaye artışına konu 5.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 15/08/2018 ile 29/08/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde kullanılmayan 606,14 TL nominal değerli paylar ise 04/09/2018 ve 05/09/2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa‘da halka arz edilmiş olup, tamamı 04/09/2018 tarihinde satılmıştır. Tamamlanan sermaye artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu’na Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.org.tr ve Şirketimizin www.sekerleasing.com.tr internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Rapor için tıklayınız.
Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında ;
Şirketimizin 31.08.2018 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 606,142 TL nominal değerli payların 04-05 Eylül 2018 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceğini KAP'ta duyurmuştuk. Birincil Piyasa' da gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 04 Eylül 2018 tarihinde satılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Hakkında Açıklama;
Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 45.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5.000.000 TL (%11,1111) nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin 15.08.2018 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 29.08.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri B Grubu paylar için 606,142 TL’dir.
Kalan B Grubu paylar, 04 Eylül 2018 ve 05 Eylül 2018 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.sekerleasing.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.sekeryatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyu ve Yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Ayrıntılar için Tıklaınız.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.08.2018 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.8658 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ve ekleri pdf. olarak ekte yer almaktadır.

İzahname
KPMG Beyan
DELOİTTE Beyan
Derecelendirme Raporları ( Rating Raporları )
2017 Basın Açıklaması
2017 Rapor / Full Report

2016 Basın Açıklaması
2016 Rapor / Full Report

2015 Basın Açıklaması
2015 Rapor / Full Report

2014 Basın Açıklaması
2014 Rapor / Full Report

2013 Basın Açıklaması
2013 Rapor / Full Report

2012-2 Basın Açıklaması
2012-1 Basın Açıklaması
2012 Rapor / Full Report

2011 Basın Açıklaması
2011 Rapor / Full Report

2010 Rapor
2010 Basın Açıklaması


2009 Rapor
2009 Basın Açıklaması
Özel Durum Açıklamaları
Şeker Finansal Kiralama A.Ş Özel Durum Açıklamalarını Yapmaya :
 • Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür : Burak Latif LATİFOĞLU
 • Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sibel KIRMIZILAR
 • Mali ve İdari İşler Müdürü                    : Mehmet AKBIYIK
 • Mali Kontrol Yönetmen Yardımcısı      : Işıl ÖZDAĞ

 • Yetkilidir.

  Şeker Finansal Kiralama A.Ş 'nin özel durum açıklamalarını görmek için Tıklayınız.
  English

  CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2018
  2018 / 12
  2018 / 9
  2018 / 6
  2018 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2017
  2017 Consolidated Financial Statements
  2017 / 12
  2017 / 9
  2017 / 6
  2017 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2016
  2016 Consolidated Financial Statements
  2016 / 12
  2016 / 9
  2016 / 6
  2016 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2015
  2015 Consolidated Financial Statements
  2015 / 12
  2015 / 9
  2015 / 6
  2015 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2014
  2014 Consolidated Financial Statements
  2014 / 12
  2014 / 9
  2014 / 6
  2014 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2013
  2013 Consolidated Financial Statements
  2013 / 12
  2013 / 9
  2013 / 6
  2013 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2012
  2012 Consolidated Financial Statements
  2012 / 12
  2012 / 9
  2012 / 6
  2012 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2011
  2011 Consolidated Financial Statements
  2011 / 12
  2011 / 9
  2011 / 6
  2011 / 3

  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2010
  2010 Consolidated Financial Statements
  2010 / 12
  2010 / 9
  2010 / 6
  2010 / 3
  BALANCE SHEET & INCOME STATEMENTS 2008 - 2009
  BALANCE SHEET | 2008 | - | 2009 |
  INCOME STATEMENT | 2008 | - | 2009 |

  RAITING REPORT
  Rating Report |2016-Full Report|
  Rating Report |2016-Press
  Rating Report |2015-Full Report|
  Rating Report |2015-Press|
  Rating Report |2014-Full Report|
  Rating Report |2014-Press|
  Rating Report |2013-Full Report|
  Rating Report |2013-Press|
  Rating Report |2012-Full Report|
  Rating Report |2012-Press|
  Rating Report |2011-Full Report|
  Rating Report |2011-Press|
  Rating Report |2010-Full Report
  Rating Report |2010-Press|
  Rating Report |2009-Full Report|
  Rating Report |2009-Press|