Gerekli Belgeler

• Proforma Fatura

• Cari dönem ve son 2 yıla ait Bilanço ve Gelir Tabloları

• Cari dönem Detay Mizan

• Kurumlar Vergi Beyannamesi/Geçici Vergi Beyannamesi

• KDV Beyannamesi ve Tahakkuk Fişleri (Son 2 Aya Ait)

• Ticaret Sicil Gazeteleri (Kuruluş, Sermaye ve Ortaklık Yapısı, Son Gazete),

• Faaliyet Belgesi, Yetki Belgesi, Vergi Levhası • İmza Sirküleri

• Ortakların/Şahısların Kimlik Bilgileri, İkametgahları (Su/Elektrik Faturası)

• Kapasite Raporu

• Firma ve Ortaklara Ait Gayrimenkul Tapu Bilgileri ve Araç Ruhsatları

• Mevcut Makine Parkı Listesi

• Kiralanacak Ekipmanın Riziko Adresinin Belirtildiği Firma Kaşeli Yazı