Leasing Nedir

Finansal Kiralama (Leasing):

Yatırımcı (diğer bir deyişle kiracı) tarafından seçilen bir makine, ekipman, taşıt ya da gayrimenkulün finansal kiralama şirketi tarafından satın alınması ve satın alınan malın tüm kullanım hakkının, düzenlenecek kira sözleşmesi sonuna kadar kiracıya bırakılmasına dayanan bir finansman yöntemidir.

Orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemi olan leasing ile kiracı, ekipmanın türü, kendi nakit akışı ve ekipmanın ekonomik değeri de dikkate alınarak belirlenen kiralama vadesi boyunca kira ödemelerini yapar ve malın kullanım hakkına sahip olur. Kira sözleşmesi sonunda, kullanılan malın mülkiyeti sembolik bir tutar karşılığında kiracıya devir edilir. Bu sayede öz kaynaklarınızı daha verimli ve kârlı kullanabilirsiniz.

Faaliyet Kiralaması (Operasyonel Leasing) Nedir:

Operasyonel kiralama işlemlerinde, kiralanan malın teknik bakım ve onarımı, vergi ve sigorta işlemleri gibi tüm operasyonel süreç ve maliyetler leasing şirketince üstlenilmekte ve kiralayan şirketler sabit ödemeler haricinde belirsiz bir bakım onarım maliyetinden kurtulmaktadır.

Sat - Geri Kirala (Sale&Lease Back) Nedir:

Başta gayrimenkul olmak üzere, şirketlerin varlıklarını finansal kiralama şirketlerine satarak geri kiralama yöntemidir. Sat- Geri Kirala işlemi ile şirketlerin, varlıklarını uzun vadeli finansal kaynağa çevirme ve bilançoda kayıtlı tutarlarını yeniden değerleme gibi avantajları bulunmaktadır.